Thẻ Tag: Măng le là gì?

Măng le là gì? Măng le làm món gì ngon?

Măng le là gì? Măng le được lấy từ các cây le (thuộc họ tre và nứa) thường loại cây này sẽ không có gai, thân nhỏ, dẻo. Măng le thường mọc nhiều ở rừng phía Đông Nam bộ. Măng le thường mọc thành từng bụi lớn và lánh rộng. Tuy nhiên để hiểu hơn […]