Thẻ Tag: Kim chi cải thảo là gì?

Cách làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam?

Cách làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam? Để làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam thì có 4 bước cực kỳ nhanh và đơn giản gồm: Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu trước khi làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam. Bước 2: Chế biến nước để muối kim chi […]