Thẻ Tag: Cách bổ sung chất xơ

Chất xơ gồm những gì? Chất xơ có trong những loại thực phẩm nào?

Chất xơ gồm những gì? Chất xơ gồm có chất xơ hoà tan trong nước và chất xơ không hoà tan trong nước. Chất xơ hoàn tan trong nước thường sẽ dễ dàng được lên men trong ruột kết khí và các sản phẩm phụ hoạt động sinh lý. Còn chất xơ không hoà tan […]