Lá đắng Tây Bắc

(Đánh giá: 4.9 (103 lượt))

220.000 

Lá đắng Tây Bắc là lá cây mọc dạng kép, với hình giống lông chim với những cặp lá được mọc so le với nhau trên các cuống lá. Thông thường mỗi lá kép là một cặp hồng 7 lá khác so le nhau. Cuồng của lá đắng Tây Bắc được vuốt nhọn. Mép lá nhìn giống hình nhiều răng cưa bo tròn. Gân lá được nổi rõ trên các bề mặt trên và dưới.