Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thực phẩm Gia Lai Food bao gồm chủ yếu các chất: chất bột, chất béo, chất đạm, khoáng chất, hoặc nước, mà con người hay động vật có thể ăn hay uống được, với mục đích cơ bản là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể người sở dụng hay vì sở thích.